ҚАРАНҒЫ ТҮНДЕ ТАУ ҚАЛҒЫП (Абай – Гёте)

 

 

 


Скачать

1. Қараңғы түнде тау қалғып, 
Ұйқыға кетер балбырап. 
Даланы жым-жырт, дел-сал ғып, 
Түн басады салбырып. 
 
2. Шаң шығармас жол-дағы. 
Сыбдырамас жапырақ, 
Тыншығарсың сен-дағы 
Сабыр қылсаң азырақ.